Đáp án bài toán của Einstein

2014-10-22 15:17

Không biết bạn nào đã giải được bài toán tuần trước không nhỉ? Mình xin công bố đáp án:

 NGƯỜI NUÔI CÁ LÀ NGƯỜI ĐỨC

Nếu bạn nào tinh ý một chút thì có thể trả lời được, vì Albert Einstein là người Đức gốc Do Thái, ên đáp án tất nhiên là người Đức rồi, còn về phần giải thích thì mình sữ nói sau!

Chúc mừng bạn nào đã trả lời đúng nhé! Nếu bạn tự làm được thì IQ của bạn cũng phải từ 140 trở lên rồi đấy!