Guestbook

gửi các e

Ngày: 2014-10-15 | Từ: Cô Thảo

các bạn ơi, phần giới thiệu nên viết về lí do vì sao chúng ta tạo trang web này chứ nhỉ,để trống vậy không hay lắm.
Còn phần lịch sử trang web nên nói về cách mà các bạn đã tạo trang web, công dụng của nó.
ok k/?

Re:gửi các e

Ngày: 2014-10-17 | Từ: ADmin

Vâng! E Biết

Re:gửi các e

Ngày: 2014-10-17 | Từ: Nguyễn Trường An

Chúng e sẽ cố gắng sửa ạ

Re:gửi các e

Ngày: 2014-10-21 | Từ: Cô Thảo

e ơi, phần ý nghĩa của web nên ghi là: Đẩy mạnh Ứng dụng CNTT trong dạy và học ,nhằm tạo sân chơi trực tuyến các môn học, tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng internet như là một phương thức học tập, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh tích cực giao lưu, học tập, ...

Re:Re:gửi các e

Ngày: 2014-10-27 | Từ: ADMIN

em cho rồi cô ạ

xin tài khoản gấp

Ngày: 2014-10-06 | Từ: Nguyễn Trường An

Long ơi, đọc cho t tk vs mk webnode của c đi, mai báo cáo cho cô Thảo r đấy

Re:xin tài khoản gấp

Ngày: 2014-10-17 | Từ: ADmin

Con đọc r bố ạ

Bình luận mới